Stationsstraat 24, 8161 CR, Epe
tel: 0578 62 0457

Spoedgevallen

Onze regio kent een uitstekende regeling voor de opvang van spoedgevallen.

Het is niet de bedoeling daar gebruik van te maken voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld.
Er is sprake van een “spoedeisende situatie” als het verlenen van hulp redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een nabloeding of zeer ernstige pijnklacht.

Buiten onze reguliere openingstijden, in het weekend (zaterdag en zondag) en tijdens de officiële vrije dagen, feest- en vakantiedagen, werken wij voor de spoedgevallendienst samen met Dental365 Spoed Tandarts Apeldoorn Deventer. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u zich wenden tot Dental365 Apeldoorn/Deventer op tel: 085-0189466

De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp, voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terug verwezen.

Tijdens de weekeinddienst/avonddienst moet u de behandeling per pin betalen. De nota kunt u achteraf bij uw tandartsverzekering indienen. U dient uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje bij de hand te hebben als u contact opneemt met Dental 365.