Stationsstraat 24, 8161 CR, Epe
tel: 0578 62 0457

Praktijkinformatie

Bij “De Tandhoek” zijn op dit moment werkzaam:
- Gerrie Veldhuis, Tandarts (BIG code: 29 05 96 18 702)
- Eva Meskers, Tandarts (BIG code: 09 92 37 80 202)
- Nathalie, Mondhygiëniste (BIG code: 19 92 81 73 879)
- Kirsten, (Preventie) assistente
- Evelien, assistente
- Willianne, assistente
- Jarco, Tandtechnicus

Gerrie Veldhuis en Eva Meskers staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor tandartsen. Zie kwaliteitsregistertandartsen.nl
Nathalie Kemperman-Garben staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor mondhygiënisten. Zie kwaliteitsregistermondhygienisten.nl
Voor informatie over bevoegdheid en deskundigheid van alle medewerkers, zie allesoverhetgebit.nl

Op dit moment nemen wij geen nieuwe patiënten aan. Als u zich wilt aanmelden voor de wachtlijst, kan dit telefonisch: 0578-620457

Indien u een klacht heeft, hopen wij natuurlijk er in onderling overleg er uit te komen. Indien dit niet lukt, zijn wij aangesloten bij de KNMT-klachtenregeling.